Login

Register

User Registration

Login

Dakgebinten algemeen

Welk materiaal kiezen voor bijvoorbeeld dakconstructies? De meeste ontwerpers en aannemers kiezen sinds jaar en dag voor hout. Terecht, want constructiehout is de laatste decennia zo geëvolueerd en gediversifieerd dat het een toekomstgerichte keuze blijft.

Naaldhout voor constructiehout

In België zijn de meest gebruikte houtsoorten voor constructiehout:

 • Europees Douglas uit Frankrijk, Duitsland en België of Oregon Pine uit Noord-Amerika (Pseudotsuga menziesii);
 • Vuren uit België en buurlanden en Noords vuren uit Noord-Europa (Picea abies);
 • Grenen uit België en/of buurlanden en Noords grenen uit Noord-Europa (Pinus Sylvestris).

Welke houtsoort kiezen hangt af van verschillende parameters:

Sterkte

Hout voor dakconstructies moet voldoende sterk zijn. Voor naaldhout bepaalt STS 04 de sterkteklasse: S4, S6, S8 of S10. Vanaf 01/09/2009 geldt NBN EN 14081 als de referentie voor de CE-markering van constructiehout. Loofhout moet een elasticiteitsmodulus van minstens 9000 N/mm² hebben en voldoende vormstabiel zijn.

Duurzaamheid

Hout voor dakconstructies komt niet in contact met de grond, wordt niet blootgesteld aan weersinvloeden en uitloging, en wordt maar occasioneel en tijdelijk bevochtigd (risicoklasse 2 volgens NBN EN 335). Insecten en vocht zijn de grootste bedreigingen. Daarom moet naaldhout verduurzaamd worden volgens procedé A2.1. Voor loofhout is geen verduurzaming nodig op voorwaarde dat het spintvrij is en een natuurlijke duurzaamheid heeft van klasse III of beter.

Traditionele dakopbouw

Een klassieke houten dakconstructie is opgebouwd uit:

 • spanten;
 • gordingen;
 • kepers;
 • tengellatten;
 • panlatten.

Spanten

Een spant is een schuine dakbalk die tegen de nok en gordingen rust. Toch zijn de meeste moderne woningen nogal smal, of onderverdeeld met dwarsmuren die dicht genoeg bij elkaar staan. Het dakgebint bestaat dan alleen uit de nok(gording), muurplaten en tussengordingen – zónder spanten.

Zowel voor bewoonbare als niet-bewoonbare dakruimten zijn de courant in de handel beschikbare (naald)houtsoorten geschikt voor spanten. Houd rekening met hoe ze de spatkracht en wind opvangen, het gewicht overbrengen op de ruwbouwconstructie en verbonden zijn met de andere dakelementen. Daarbij is een berekening op maat van uw situatie zeker niet overbodig.

Vandaag zijn vooral ‘lichte’ spanten of geïndustrialiseerde dakspanten of populair. Die bestaan uit geschaafde houten elementen met een kleine doorsnede en zijn onderling verbonden met metalen platen.

Gordingen 

Bij een hellend dak bepalen de ligging, hellingsgraad en gebruikte materialen welke houtsoort zich het best leent voor de gordingen. Welke afstand maximaal aanhouden tussen de gordingen? Dat leest u af van de overspanningstabel Gordingen voor hellende daken. Die is opgesteld op basis van Eurocode 5 en ENV 1995-1-1.

Overspanningstabel gordingen

Kepers, tengellatten en panlatten

Kepers, onderdak, tengellatten en panlatten geven de dakbedekking verdere ondersteuning. Welke afmetingen voor de kepers met het oog op de maximale gordingafstand? De tabel Kepers voor hellende daken biedt u een overzicht van de maximale afstand tussen de gordingen (in meter):

Gordingafstand

Tengellatten

Evenwijdig met de kepers komen er tengellaten op het onderdak. De kepers ondersteunen ze normaal over heel hun lengte, zodat geen groot draagvermogen nodig is. Alleen de noodzakelijke hoogte voor water- en stofafvoer over het onderdak, speelt een rol. Die moet tussen 15 en 26 mm liggen volgens de Technische Voorlichtingsnota’s van het WTCB. Om bij het nagelen te voorkomen dat het hout splijt, zijn de tengellaten het best minstens 30 mm breed.

Panlatten

Het gewicht van de pannen en de hart-op-hartafstand van de ondersteunende kepers bepalen de afmetingen voor de panlatten.

Moderne vormen van constructiehout

De traditionele dakopbouw is zeker nog in gebruik. Toch heeft ze haar beperkingen. Zo bepalen de verbindingen (nagels, bouten …) vaak mee welke houtsectie nodig is. En zijn de maximale afmetingen meestal beperkt tot zes meter. Een klassiek dak opbouwen is ook arbeidsintensief en afhankelijk van de weersomstandigheden. De houtsector counterde die nadelen met een reeks nieuwe ontwikkelingen op het gebied van constructiehout:

 • gelijmd gelamelleerd hout;
 • samengesteld hout;
 • geïndustrialiseerde spanten;
 • geprefabriceerde dakplaten.

Gelijmd gelamelleerd hout

De techniek om houten lamellen samen te brengen en te verlijmen bestaat al heel lang. De techniek maakt overspanningen tot 150 meter en complexe geometrische dakstructuren mogelijk. Gelijmd gelamelleerd hout heeft talloze voordelen:

 • uniforme kwaliteit: fouten en gebreken worden weggewerkt door houten elementen opnieuw samen te stellen;
 • hoge brandweerstand van massief opgebouwde elementen;
 • gunstige verhouding tussen sterkte en eigengewicht;
 • eenvoudig transport;
 • grote weerstand tegen agressieve (chemische) stoffen.

Samengesteld hout

 Producttechnisch gesproken is samengesteld hout nauw verwant met LVL en OSB. Binnen de groep bouwmaterialen die voor dragende toepassingen ingezet worden bekleedt het een steeds belangrijkere plaats.

Nog niet zo lang geleden liet de gangbare terminologie - niet zozeer die van het woordenboek, maar die van de praktijk - het voorkomen alsof hout gemakkelijk in twee duidelijk onderscheiden categorieën kon ingedeeld worden. Enerzijds was er massief hout en anderzijds de van het hout afgeleide materialen, voornamelijk plaatmaterialen: multiplex, spaanplaten en vezelplaten. Dat onderscheid en bijgevolg de terminologie zijn voorbijgestreefd. De ontwikkeling van gelijmd gelamelleerd hout heeft deze terminologie aan het wankelen gebracht, het ontstaan van LVL heeft zijn basis verder ondermijnd en de intrede van wat met een andere terminologische conventie "samengesteld hout" genoemd wordt, heeft het de doodsteek gegeven. De paal die gemaakt wordt door rondhout lichtjes te ontschorsen en de vezelplaat die de rugkant van een meubel uitmaakt, vormen nu de twee uitersten van een doorlopende ontwikkelingslijn. Op deze lijn wordt het hout almaar verder ontbonden en almaar kleinere houtdeeltjes opnieuw samengevoegd en geassembleerd.

Geïndustrialiseerde spanten

 Geïndustrialiseerde houten dakspanten bestaan uit verduurzaamde houtelementen die met nagelplaten zijn verbonden. Die nagelplaten zijn metalen platen waarin spitse punten worden geboord. Zo hechten ze zich bij mechanische bevestiging stevig vast aan het hout. De platen worden symmetrisch aan weerszijden van de verbinding geplaatst. Daarbij garandeert het ATG-attest niet alleen de kwaliteit en de naleving van de productie- en plaatsingsnormen, maar ook de treksterkte en afschuiving van de platen. Geïndustrialiseerde spanten hebben talloze voordelen:

 • prefabricage onder gecontroleerde omstandigheden (verbindingen, verduurzaming, toegelaten toleranties, opslag, transport);
 • snelle montage;
 • geschikt voor uiteenlopende dakvormen, al dan niet met bruikbaar volume;
 • geschikt voor heel complexe dakvormen;
 • repetitieve plaatsing mogelijk van relatief kleine houtsecties met een hart-op-hartafstand van 40 tot 60 cm.

Geprefabriceerde dakplaten

Bij geprefabriceerde platen worden kepers, isolatie tussen de kepers en bebording onder- en bovenaan samengevoegd tot één geheel. Die samenvoeging kan op uiteenlopende manieren: via koud opspuiten met isolatieschuim en afwerking onderaan met een profiel, of via profilering van de randkepers, al dan niet in combinatie met een roeflat.

Er is een ruim aanbod aan geprefabriceerde dakplaten. Zowel voor de boven- als onderplaat kunt u kiezen uit diverse materialen en afwerkingen. Zo zijn speciale geluid- of brandwerende uitvoeringen mogelijk.

Geprefabriceerde dakplaten garanderen tijdswinst omdat structuur, isolatie en afwerking in één handeling worden uitgevoerd. Dat herleidt ook het risico op fouten tot een minimum.

Meer in deze categorie: Voorbeelden dakgebinten »

Algemeen

 • Bedrijfsgegevens
 • Wettelijke kennisgeving
 • Cookies

Social Media

Help

 • Site Map
 • Geavanceerd zoeken

Copyright © - 2015 - Smalle-Vanloocke BVBA - Tel: 050 82 73 38 Fax: 050 82 78 69 - info@smalle-vanloocke.be